Semitisme, jødisk åndspræg el. sprogejendommelighed; jf. antisemitisme.