Semisubmersible, flydende platform, hvor opdriftselementerne består af neddykkede, lukkede pontoner forbundet til platformsdækket med et antal lukkede rørkonstruktioner. Pga. rørkonstruktionernes relativt lille vandgangstværsnit er platformens bevægelser i bølger stærkt reducerede i forhold til de bevægelser, der opstår, hvis det neddykkede vandgangstværsnit svarer til platformsarealet. Se boreplatform.