Semis, (af semi- og as), romersk kobbermønt, lig 1/2as, udmøntet i 1. årh. e.Kr., se romersk møntvæsen.