Semiologi, læren om tegn, tidligere hyppigt anvendt betegnelse for semiotik; indført af Ferdinand de Saussure.