Seminarium, (lat. 'planteskole', afledn. af semen 'frø, sædekorn'), se lærerseminarium og pædagog (uddannelse).