Semibrevis, (lat. semi- + brevis kort), inden for musik hel node (halv i forhold til ældre nodeskrifts brevis, som var kort i forhold til nodelængden longa).