Semester, (af lat. semestris 'seksmåneders', af sex 'seks' og afledn. af mensis 'måned'), især om undervisningsårets to halvdele, efterårs- og forårssemestret, på bl.a. gymnasiale og videregående uddannelser.