Semantisk, (se semantik), betydningsmæssig; hørende til semantikken.