Selvtredje, Anna selvtredje, billedfremstilling af Marias moder, Anna, med Maria og Jesusbarnet.