Selvskyldnerkaution, kaution, hvor manglende betaling i det skyldforhold, som kautionen skal sikre, fx en låneaftale, i sig selv er tilstrækkelig til at udløse kautionistens betalingspligt.