Selvpensionering, pensionsform, som indtil 1985 kunne oprettes i pengeinstitutter. Indtil 1987 kunne indbetalingerne i et vist omfang fradrages i den skattepligtige indkomst. Opsparingen skulle mindst bindes i 15 år, og udbetalingen, der er skattefri, kan tidligst ske, når ejeren bliver 60 år, ved død eller ved invaliditet.