Selvinduktion, fænomen, som optræder i en elektrisk ledende kreds, når denne udsættes for en tidsvarierende strøm. Strømmen frembringer en tidsvarierende magnetisk flux gennem kredsen. Efter induktionsloven opstår der da en induceret elektromotorisk kraft, som modvirker strømmens ændring. Selvinduktionsfænomenet har stor betydning i elektroteknikken; se også induktans.