Selvindtræde, juridisk betegnelse for, at en mellemmand, kommissionær, der handler med en tredjemand for en andens, kommittentens, regning, selv indtræder i handlen og derved bliver aftalepart (køber eller sælger) i stedet for tredjemanden. Da der derved kan opstå risiko for, at kommissionæren ikke varetager kommittentens interesser, må kommissionæren ikke sælge under eller købe over den pris, som var gangbar, da han foretog handlen. Selvindtræde forekommer på tilsvarende måde i fuldmagtsforhold.