Selvhjælpssalg, dækningssalg, sælgerens salg af salgsgenstanden til en anden efter køberens misligholdelse, fx manglende betaling. Hæves købet i anledning af købers misligholdelse, skal sælgeren som led i sin tabsbegrænsningspligt sælge varen bedst muligt til anden side. Foretager sælgeren salg af varen på forsvarlig måde og inden for rimelig tid efter ophævelsen, skal den opnåede pris lægges til grund ved beregningen af sælgerens krav på erstatning for misligholdelsen.