Selverkendelse, det enkelte menneskes evne til at indse egne begrænsninger og især egne fejl. Begrebet sættes ofte i forbindelse med det oldgræske udtryk kend dig selv og med Sokrates' insisteren på, at mennesket må kende sig selv for at kunne forstå sin omverden.