Selskabsdirektiver, EU-direktiver og enkelte forordninger, der regulerer aktieselskabers og i mindre omfang anpartsselskabers forhold med henblik på at indføre ensartede regler i hele EU og EØS om en række grundlæggende forhold mht. kapital, offentlig indsigt, fusion, årsregnskaber, struktur, spaltning, offentlige overtagelsestilbud, enkeltmandsselskaber, filialer i andre stater samt selskabsbeskatning ved visse grænseoverskridende dispositioner.