Selskabers strafansvar, se kollektive enheders strafansvar.