Selskabers nationalitet, selskabers tilknytning til et land med hensyn til, hvilket lands selskabsret der skal anvendes på et selskabs retsforhold, hvor selskabet skal beskattes, hvilken stat der kan udøve diplomatisk beskyttelse af selskabet over for andre stater mv. Tilknytningen kan afgøres forskelligt i forskellige sammenhænge; fx hvor selskabet er stiftet eller registreret, hvor dets ledelse har sit hovedsæde, hvor selskabets aktiviteter udøves o.l. I dansk ret beror tilknytningen som hovedregel på, i hvilket land selskabet er stiftet eller registreret.