Seline, Selinum carvifolia, art i skærmplantefamilien, ret sjælden i fugtige krat, enge og tørvemoser, mest almindelig på Sjælland og Fyn. Det er en flerårig, op til meterhøj urt, der ligner den almindeligere kærsvovlrod, men bl.a. kendes på, at frugten kun er lidt fladtrykt og har vinger på alle ribber.