Selenografi, (gr. seleno- + -grafi), beskrivelse af Månens overfladeforhold.