Selenocentrisk, (af gr. seleno- + lat. centrum), med Månen som centrum; jf. heliocentrisk.