Selencelle, (gr. selen + lat. celle), apparatur, der ved hjælp af selen omdanner lysvariation til variation i elektrisk strøm; jf. fotocelle.