Selektiv, udvælgende, fx på baggrund af specifikke egenskaber; kritisk i sine valg.