Sekvestration, (af lat. sequestrare overdrage til bevaring), beslaglæggelse af omstridt ejendom og overgivelse af den til tredjemand til foreløbig forvaltning.