Sekventiel betyder 'som vedrører eller udgør en sekvens (rækkefølge)'.