En sekvens er et kortere, sammenhængende forløb i en film, oftest bestående af en række indstillinger og scener.