Sekund, (af lat. secunda 'anden', fork. af pars minuta secunda 'anden formindskede del', der fremkommer, når første formindskede del, minut, deles med 60), i matematik enhed for plane vinkler med symbolet ″ (buesekund); 1 ″ = 1′/60 = 1°/3600 (′ angiver bueminut, ° angiver grad).