Sekundærproduktion, inden for økologi produktionen af planteædende dyr (herbivorer). Alger og planter er det første led i fødekæderne (primærproducenter), planteæderne det andet (sekundære). Planteædere udnytter ofte mindre end en tiendedel af plantematerialet til deres egen tilvækst, resten bruges til bl.a. stofskifte og bevægelse. Sekundærproduktionen angives som vægten eller energiindholdet af det opbyggede organiske stof pr. arealenhed, fx kg eller J pr. m2. Se også primærproduktion, fødenet og økosystem.