Sekularøkumeni, inden for det fælleskirkelige arbejde en retning, der fremhæver, at de kristne kirkers enhed begynder med et praktisk samarbejde om løsning af sociale opgaver, fx vedrørende flygtningehjælp, udviklingshjælp, overvågning af menneskerettighedskrænkelser og uddannelse. Programmatisk er udtalelsen fra Life and Work-konferencen i Stockholm 1925: "Lære splitter, tjeneste forener". Retningen er inspireret af den tyske teolog Dietrich Bonhoeffer, der har hævdet, at kristen tro i en sekulariseret tidsalder ikke består i religiøse handlinger, men i delagtighed i Guds lidelse i verden, når menneskets værdighed krænkes. Se også økumeni.