Sektor, (af lat. secare (i bøjningsform sect-) skære, dele), inden for geometri udsnit af en cirkel el. en kugle (hhv. en trekant og en kegle med toppunkt i centrum); afdeling, område af samfundslivet (fx byggesektor alle de erhverv, der har med byggeri at gøre).