Seksualklinik, klinikker især i perioden 1920-40, hvor ubemidlede kunne søge seksualrådgivning, primært vedrørende brug af svangerskabsforebyggende metoder. De første seksualklinikker i Danmark blev oprettet af pionerer inden for seksualreformbevægelsen, idet mange praktiserende læger afviste at give præventionsrådgivning, især til ugifte. I 1930'erne drøftedes oprettelse af offentlige seksualklinikker; bl.a. gik Befolkningskommissionen af 1935 ind herfor, men uden at opnå tilstrækkelig politisk tilslutning. Især daværende justitsminister K.K. Steincke saboterede forslaget med henvisning til den kommende oprettelse af offentlige mødrehjælpsinstitutioner, men Mødrehjælpen fik aldrig bevilget tilstrækkelige økonomiske resurser til at udfylde den opgave, der var tiltænkt seksualklinikkerne.