Sekstoformat, (dannet af lat. sextus den sjette + format), format, der svarer til, at et ark sammenfoldes til seks blade.