Sekst, (af lat. sextus 'den sjette'), det musikalske interval, der spænder over seks toner i den diatoniske skala; man skelner mellem stor og lille sekst, fx C-A og C-As (begge opadgående).