Seksgællet haj, Hexanchus griseus, hajart, der findes ved bunden på 100-2000 m i alle oceaner; den træffes af og til i Nordsøen. Den kendes fra andre hajer, bortset fra kravehajen, ved at have seks gællespalter. Den æder fisk og bunddyr og kan blive knap 5 m.