Seksagesimalsystem, (af lat. sexagesimus den 60. + gr. system), inddelingssystem med 60 som grundtal (jf. 60 minutter, 60 sekunder).