Seksagesima, (af lat. sexagesima 'tresindstyvende', underforstået dies 'dag' (før påske)), i kirkeåret den 8. søndag før påske. Se septuagesima.