Sekondløjtnant, (af fr. 'andenløjtnant'), inden for militær yngste værnepligtige officersgrad, løjtnant af 2. grad.