Sekludere, (lat. se- + -cludere, af claudere lukke), udelukke; holde bort fra noget.