Sejmik, (polsk 'landdag, landsting'), regional forsamling af adelige i Polen. Sejmiki udviklede sig fra 1400-t. formelt som de organer, der skulle udvælge delegerede til sejm walny, Rigsdagen, og udstyre dem med instruktioner. I takt med at den centrale sejms betydning mindskedes i 1600-t., voksede de lokale sejmikis indflydelse på beskatning og militærvæsen.