Seismonasti, (gr. seismo- + nasti), egenbevægelser hos planter, der fremkaldes af en berøring el. anden mekanisk irritation (fx mimosens blade, der folder sig sammen ved berøring).