Seismogram, (gr. seismo- + -gram), jordrystelseskurve optegnet af en seismograf.