Segregering, inden for biologi adskillelsen af ens (homologe) kromosomer under meiosen (se celledeling); herved sker adskillelsen af de to alleller (genudgaver) beliggende på samme sted på et kromosom. Segregering spiller en vigtig rolle for den måde, hvorpå den genetiske variation nedarves, bl.a. som beskrevet i Mendels første arvelov. Se gen og genetik.