Segregat, (af lat. se- + grex, gregis flok), noget, som er afsondret el. udskilt.