Segment, (af lat. segmentum 'noget afskåret, stykke', afledn. af secare 'skære'), afsnit, i matematik et stykke af en cirkel(skive) afgrænset af en korde i cirklen.