Sedimentationsprocesser, processer, hvori partikler synker (sedimenterer) i en gas eller en væske. Naturlig (geologisk) sedimentation i luft eller vand kan føre til dannelse af lag af fx sand eller ler. I kemiteknikken er sedimentation grundlaget for mange adskillelsesmetoder, fx udskillelse af partikler fra væsker og gasser. Partiklernes synkehastighed i en væske afhænger af partiklernes størrelse og massefylde. Derfor kan sedimentation bruges til størrelsessortering af partikelmasser; se klassifikation. Apparaturet kan udformes på mange forskellige måder, fx som tyknere og cykloner. Adskillelse af partikler med forskellig massefylde kan ske vha. modificerede sedimentationsapparater, fx rysteborde.