Sediment, inden for geologi aflejret materiale, se sedimenter.