seddelomløb

Seddelomløb, størrelse og sammensætning af den cirkulerende mængde af pengesedler på et givet tidspunkt. Som et udtryk for, at seddeludstedelse er en af de vigtigste opgaver for en centralbank, og at pengesedler er fordringer på banken, udgør seddelomløbet en af de største poster på passivsiden af en centralbanks balance. Seddelomløbets fordeling på sedler med forskelligt pålydende fastsættes under hensyntagen til de krav, omsætningen i samfundet af varer og tjenester stiller. I årsberetninger fra Danmarks Nationalbank er det historiske forløb af seddelomløbets størrelse og sammensætning belyst. Stigningen i prisniveauet i samfundet medfører, at seddelomløbet vokser med tiden, og at der sker en gradvis forskydning fra sedler med et lille pålydende beløb mod større sedler.

Hovedparten af de pengesedler, der er sat i omløb af centralbanken, befinder sig i kassebeholdninger hos indenlandske borgere, virksomheder og finansielle institutioner. Internationaliseringen af samfundsøkonomien og den omfattende rejsevirksomhed betyder imidlertid, at udenlandske borgere og institutioner kan ligge inde med betydelige beholdninger af sedler, som er udstedt i andre lande. Ved udgangen af 1999 udgjorde seddelomløbet i Danmark ca. 36 mia.kr.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig