Sedative lægemidler er lægemidler, der virker beroligende; i snævrere forstand angstdæmpende lægemidler (se psykofarmaka) og sovemidler.