Secutor, (lat.), fuldt bevæbnet gladiator, der optrådte som angriber; jf. retiarius.