Second degree murder er en angloamerikansk betegnelse for uagtsomt manddrab.